شرکت چی چست تاک

تولید کننده کیک و بیسکوئیت در ایران

CHICHEST TAK Co.

Confectionery industrial company